Oyunlar

Numbers

Numbers

Düşünme Becerileri

Kazanımları

*Mantık yürütme *Mantık ve muhakeme geliştirme *Problem çözme becerisi geliştiren bir matematik oyunudur.

Yaş Grubu

5 yaş ve üzeri

Kaç Kişilik

1 kişi

Düşünme Becerileri