ZEP Nedir?

ZEP Programı Nedir?

Zeka Eğitim Programı, öğrenmeyi destekleyici eğitim materyalleri ve kutu oyunları aracılığıyla çocukların 5 farklı alanda bilişsel gelişimini sağlayan bir programdır.

Zeka Eğitimi Programında kullandığımız akıl ve zeka oyunları, bir bilgi çeşidi değildir. Diğer tüm bilgilerin öğrenilmesi için gerekli olan becerilerin gelişmesine yardımcı olan materyallerdir.

Bu yönüyle ZEP, öğrenmeye hazırlar, öğrenmeyi hızlandırır. Eğitim hayatında öğrenmede son derece önemli olan; mantıksal düşünme becerisi, analitik, yorumlama, bilinenden hareketle bilinmeyeni kestirme ve benzeri alanlarda çocukları hayata hazırlayan en önemli öğedir.

Zeka Eğitimi Programı içerisinde, çocuklarımızla 5 farklı alanda çalışmalar yapıyoruz.

ZEP Programı Nedir? resmi

Bu alanlar; Düşünme Becerileri, Üretkenlik, Görsel Algı / Görsel Dikkat, İşitsel Dikkat ve Akıl Zekâ Oyunları

Düşünme Becerileri alanında; çocuklar, problem çözme becerisi geliştiriyorlar, sebep-sonuç ilişkisi kurabiliyorlar, çıkarım yapabilme, sınıflandırma ve sıralama gibi zihinsel altyapısını dolduracak eğitimler almış oluyorlar.

Üretkenlik alanında; çocukların farklı fikirlerini rahatlıkla, özgür bir ortamda sunmasını sağlayıp onlara özgün fikir üretme becerisi kazandırıyoruz. Bununla beraber çocuklara kendilerini ifade edebilme, beyin fırtınası, çizgilerle kendisini ifade edip, nasıl, hangi alanda düşünceye sahip olduğunu ve düşüncesini rahatlıkla ifade edebileceği ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız derste kitap üzerinde yaptığı çalışmalarla; ilişkili düşünebilme, bağlantısal problem çözümü ve mantık, muhakeme gibi alanlarda yetkinlik kazanmış oluyorlar.

İşitsel Dikkat alanında; çocuklara ses bilgisi ve ses bilgisini pekiştirmeye yönelik fonolojik çalışmalar yaptırıyoruz. Çocukların fonolojik farkındalığını geliştirmeye uygun bir şekilde, oyunlarla öğretmeye çalışıyoruz.

Görsel Dikkat alanında; dört başlık altında çocukların özelliklerini keşfederek öğrenme gerçekleştiriyoruz. Bu başlıklar; görsel ayırt edebilme, şekil zemin ilişkisi kurabilme, görsel tamamlama ve şekil konum ilişkisini kavrayabilme.

Akıl ve Zekâ oyunlarında; çocukların, bireysel, rekabet gerektiren ve grup oyunlarıyla, strateji geliştirebilme, mantık muhakeme kurabilme, görsel - uzamsal ilişkileri kavrayabilip onları oyun üzerinde gösterebilme çalışmaları yapıyoruz.


ZEP’in Faydaları

Migazo

Özellik 1
Özellik 2
Özellik 3
Özellik 4
Özellik 5
Özellik 6
Özellik 7